Thông báo V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO SỐ 01

           V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX năm học 2017-2018 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017-2018, ngày 5 tháng 12 năm 2017 Ban tổ chức Hội thi đã họp bàn công tác tổ chức Hội thi. Căn cứ vào kết luận của Trưởng ban tổ chức Hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị những nội dung sau đây: