Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 (Thời gian ” khuyến khích tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút diễn ra từ 20h30 – 21h30 Thứ 7, ngày 28/3/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết