Lịch công tác tuần 15 – Thầy Thái

Lịch công tác tuần 15 – Thầy Thái

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc     Cư Kuin, ngày  27  tháng 11  năm 2017   KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 15 (Tuần 49) (Từ ngày: 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017) A/ DẠY HỌC Thực hiện TKB tuần 15. Khảo sát nhu cầu BDGV theo lịch của Sở GD. [...]
DANH SÁCH CBQL, GV THAM GIA KHẢO SÁT

DANH SÁCH CBQL, GV THAM GIA KHẢO SÁT

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Số:  1612 /SGDĐT-GDTrH V/v triển khai khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Đắk Lắk, ngày  23  tháng 11  năm 2017                Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường THPT; – Trưởng [...]
Danh sách coi thi tập trung môn Tiếng Anh và Vật lý 11

Danh sách coi thi tập trung môn Tiếng Anh và Vật lý 11

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI TẬP TRUNG Môn: TIẾNG ANH – Lớp 11 Vào lúc 8h giờ 35 phút, thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2017. STT PHÒNG THI HỌ VÀ TÊN GIÁM THỊ GHI CHÚ 1 1 LÊ THỊ MAI [...]
Mẫu đề thi đề nghị Olympic 10.3

Mẫu đề thi đề nghị Olympic 10.3

Lượt xem:

Tải file hướng dẫn nội dung đính kèm: Huong dan noi dung, Chuong trinh thi  MẪU ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KÌ THI OLYMPIC 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ III, NĂM 2018 TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU TỈNH ĐẮK LẮK   Tờ đầu: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK ĐƠN VỊ: …………………………………     KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III, NĂM 2018 ĐỀ [...]
Cuộc thi “Sáng tạo vật dụng vệ sinh trường học”

Cuộc thi “Sáng tạo vật dụng vệ sinh trường học”

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thi Olympic truyền thống 10/3 năm học 2017-2018

Kế hoạch thi Olympic truyền thống 10/3 năm học 2017-2018

Lượt xem:

Các tổ chuyên môn phân công giáo viên bồi dưỡng và lập danh sách học sinh mỗi môn không quá 03 học sinh (theo quy định của kỳ thi) và gửi về email dinhvanquyetthptvd@gmail.com [...]
Thứ tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ chung khảo

Thứ tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ chung khảo

Lượt xem:

Các tiết mục có mặt tại trường trước 18h15p để chuẩn bị Để đảm báo chương trình xuyên suốt và nhanh gọn, các tiết mục được gọi tên mà chưa có mặt hoặc chưa thể biểu diễn xem như bị loại. THỨ TỰ CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHUNG KHẢO STT TÊN TIẾT MỤC THỂ LOẠI LỚP BIỂU DIỄN GHI CHÚ 1 Về nghe gió kể Đơn ca 12A10 [...]
Lịch lao động tuần 13

Lịch lao động tuần 13

Lượt xem:

[...]
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Lượt xem:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số [...]
Lịch công tác tuần 13 – Thầy Thái

Lịch công tác tuần 13 – Thầy Thái

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC                          Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc     Cư Kuin, ngày  12  tháng 11  năm 2017   KẾ HOẠCH  DẠY HỌC VÀ CÁ NHÂN TUẦN 13 (Tuần 47) (Từ ngày: 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) A/ DẠY HỌC Thực hiện TKB tuần 13. Theo dõi đăng ký và sử dụng thiết bị. Dự [...]
Kết quả bốc thăm thứ tự văn nghệ sơ khảo

Kết quả bốc thăm thứ tự văn nghệ sơ khảo

Lượt xem:

KẾT QUẢ BỐC THĂM THỨ TỰ SƠ KHẢO VĂN NGHỆ 12A01 22 10A01 12 12A02 16 10A02 1 12A03 10 10A03 6 12A04 12 10A04 3 12A05 6 10A05 8 12A06 8 10A06 13 12A07 14 10A07 2 12A08 7 10A08 10 12A09 3 10A09 9 12A10 5 10A10 4 12A11 24 10A11 11 12A12 21 10A12 5 11A01 20 10A13 7 11A02 17 11A03 11 11A04 2 11A05 [...]
Trang 1 / 212 »