Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018

Lượt xem:

[...]
Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và giáo viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hoá vĩ đại của nhân loại. Tấm gương đạo đức của Người là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người Cộng sản kiên trung, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 23 – THẦY THÁI

KẾ HOẠCH TUẦN 23 – THẦY THÁI

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thao giảng Mừng Đảng – Mừng Xuân

Kế hoạch thao giảng Mừng Đảng – Mừng Xuân

Lượt xem:

[...]
Danh sách thí sinh thi tập trung HK 2 khối 12

Danh sách thí sinh thi tập trung HK 2 khối 12

Lượt xem:

[...]
Danh sách giáo viên coi thi tập trung môn Ngữ Văn 12

Danh sách giáo viên coi thi tập trung môn Ngữ Văn 12

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2017-2018

Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2017-2018

Lượt xem:

SỞ GD&ĐT ĐAK LAK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số:  05/KHHSG                                         Cư Kuin, ngày 31 tháng 8 năm 2017   – Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ [...]
THÔNG BÁO HỘI THI GVDG THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO HỘI THI GVDG THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ giáo viên đợt III

Kế hoạch kiểm tra Hồ sơ giáo viên đợt III

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »