Kế hoạch phát động viết  bài tuyên truyền chào mừng 35 năm thành lập trường THPT Việt Đức

Kế hoạch phát động viết bài tuyên truyền chào mừng 35 năm thành lập trường THPT Việt Đức

Lượt xem:

HUYỆN ĐOÀN CƯ KUIN                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC ***** Số: 16/KH-ĐTN                                   Cư Kuin, ngày     tháng 1 năm 2018   KẾ HOẠCH Phát động viết bài tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập trường THPT Việt Đức   Mục đích, ý nghĩa Chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018; chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam(3/2/1930-3/2/2018); Chào mừng [...]