Quyết định Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học. Năm học: 2017-2018

Quyết định Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học. Năm học: 2017-2018

Lượt xem:

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học. Năm học:2017-2018 HIỆU TRƯỞNG Ths. VĂN THÀNH SƠN [...]
Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử

Lượt xem:

 Hiệu trưởng Th.s Văn Thành Sơn   [...]
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

BÁO CÁO Tổng kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 BÍ THƯ ĐẢNG BỘ VĂN THÀNH SƠN [...]
Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Các mẫu quy định của Huyện ủy đối với đảng viên năm 2017

Lượt xem:

  Tất cả các đ/c đảng viên làm đúng mẫu quy định của Huyện ủy Cư Kuin. Gồm 3 bản sau: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2017 Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú (đã có chữ ký và đóng dấu của đảng ủy) Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018. Bí thư các chi bộ kiểm tra đúng mẫu mới nhận. [...]