Thông báo V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX năm học 2017-2018

Thông báo V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX năm học 2017-2018

Lượt xem:

THÔNG BÁO SỐ 01            V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX năm học 2017-2018  Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017-2018, ngày 5 tháng 12 năm 2017 Ban tổ chức Hội thi đã [...]